Ads Top

Bouw meest duurzame weg van Nederland gaat van start

De volledige 17 kilometer van de N470 wordt onder handen genomen. De provinciale weg die de A4 bij Delft via de A13 verbindt met de A12 bij Zoetermeer krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting die de veiligheid en doorstroming verbetert. Provincie Zuid-Holland schreef 8 duurzame maatregelen voor. Aannemer Boskalis voegde daar innovaties en duurzame materiaalkeuzes aan toe, waarmee het groot onderhoud en het beheer van de weg de komende 12 jaar 'CO2-negatief' wordt uitgevoerd. Er wordt bij de wegvernieuwing dus meer CO2 gecompenseerd dan dat er vrijkomt. Daarmee is de N470 na oplevering begin 2020 de meest duurzame weg van Nederland.

Ruim 10 innovaties en duurzame maatregelen maken het verschil. In het oog springend is de ‘Energy Wall’ bij Delfgauw. Een geluidsscherm dat óók energie opwekt met geïntegreerde zonnepanelen en micro-windturbines. Bijzonder is bovendien dat de opgewekte energie wordt geleverd aan het eerste gelijkstroomnetwerk langs de openbare weg. Doordat de stroom direct lokaal gebruikt kan worden, treedt er minder verlies op bij transport en omzetting van en naar wisselstroom. Overdag wordt deze energie opgeslagen in ‘De Groene Batterij’ naast de weg. De ‘Energy Wall’ levert daarmee efficiënt stroom voor de openbare verlichting en verkeerslichten langs de weg. ‘Imflow’ (een adaptief verkeersmanagementsysteem) verbetert de doorstroming op de weg en voorkomt veel CO2-uitstoot doordat auto’s minder hoeven te remmen en op te trekken. Ook het rolweerstandverlagend asfalt verlaagt de CO2-uitstoot van auto’s en daarmee ook het brandstofverbruik. Ingenieursbureau Tauw begeleidt het traject, waarbij bewoners en bedrijven al vroeg in het ontwerpproces werden betrokken.

Vanuit het Klimaatakkoord heeft Zuid-Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen. De N211 tussen Westland en Den Haag werd vorig jaar al onder handen genomen en CO2 –negatief opgeleverd. Samen met de N470 vormt de weg een vliegwiel voor verduurzaming. In deze projecten legt Zuid-Holland de lat net iets hoger dan gangbaar in de markt waardoor aannemers en leveranciers uitgedaagd zijn te innoveren, samen te werken en hun creativiteit te gebruiken om de opdracht te mogen uitvoeren.

De werkzaamheden aan de N470 zijn opgedeeld in 11 trajectdelen. Om verkeershinder te beperken wordt de weg overdag zo min mogelijk afgesloten. Afsluitingen vinden voornamelijk plaats in de avond en nacht tussen 20.00 en 06.00 uur. Daarbij wordt altijd één rijrichting afgesloten. De andere rijrichting zal dan open blijven. Nieuws over de wegwerkzaamheden is te volgen in de BouwApp of via de website www.n470geeftenergie.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.