Ads Top

Uitvoeringen Beleidsagenda Energietransitie 2019 Noord Holland bekend

De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 maakt de provincie inzichtelijk welke activiteiten in 2019 worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.

2019 staat voor een groot deel in het teken van de Regionale energiestrategieën (RES-sen). Deze RES-sen vloeien voort uit de afspraken uit het ontwerp-Klimaatakkoord. In Noord-Holland worden 2 RES-sen opgesteld: 1 voor Noord-Holland Noord en 1 voor Noord-Holland Zuid. De provincie ondersteunt dit proces.

Verder staan in de Uitvoeringsparagraaf volop in de aandacht: zonne-energie, het benutten van aardwarmte, energiebesparing in de glastuinbouw, de industrie en van de bestaande woningvoorraad.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.