Ads Top

Handen ineen voor meer vakkrachten duurzame wijken

Meer dan twintig landelijke partijen gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden moet bovendien leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij woensdag 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’. Namens de netbeheerders tekende Marlies Visser, directeur operatie bij Liander.

Nu al hebben bedrijven grote moeite om het werk gedaan te krijgen. De samenwerking is nodig om meer mensen voor de sector te werven en zo de energietransitie de wind in de zeilen te geven. ​Dat kan ook door schaars personeel slim in te zetten, waarbij projectpartijen kunnen leren van ervaringen in andere wijken. Tijdens de ondertekening benadrukte Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), dat technologische innovatie niet kan bestaan zonder sociale innovatie.

In 2050 moeten allen woningen in Nederland verduurzaamd zijn. Om dat te halen moet het huidige tempo van verduurzaming omhoog, naar 200 duizend per jaar. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt deze ambitie in de weg te zitten. Partijen willen daarom nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en  andere partijen ​gaan samen kijken hoe ze het werk in wijken kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen. Ook het delen van ervaringen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak wordt daarbij belangrijk. Bovendien ​krijgen onderwijs en onderzoek een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde 'lerende wijkgerichte aanpak'

Netbeheer Nederland maakt deel uit van een kernteam van zeven partijen (Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU, FNV). Deze partijen gaan om te beginnen aan de slag in de vier pilotgebieden. Streven is dit snel uit te breiden door samen te werken met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.