Ads Top

Versneld ruimte op elektriciteitsnet regio Boskoop

De gemeente Alphen aan den Rijn verkent de mogelijkheden om een privaat netwerk voor duurzame energievoorziening te ontwikkelen rondom het ITC/PCT-terrein in Boskoop. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om tot een lokale energievoorziening te komen, waarbij lokaal duurzaam opgewekte energie en lokaal energieverbruik bij elkaar worden gebracht.

Met deze toepassing wordt minder capaciteit gevraagd van het openbare energienet. Daarnaast werkten de gemeente en Liander de afgelopen periode aan verschillende oplossingen om de capaciteit op het net van Boskoop en omgeving te vergroten.

In de regio Boskoop ontstonden afgelopen periode veel, met name duurzame, initiatieven, zoals zonneparken die elektriciteit willen leveren aan het elektriciteitsnet. Ook zijn er door de economische groei steeds meer aanvragen voor aansluitingen op en verzwaringen van het energienet. Het huidige elektriciteitsnet is daar oorspronkelijk niet op ontworpen en moet worden aangepast.

Naast het onderzoeken van mogelijkheden om lokaal energie op te wekken, moeten er flinke netuitbreidingen plaatsvinden. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een geheel nieuw elektriciteitsverdeelstation in de regio. Dat station vraagt de nodige voorbereidingstijd, onder meer vanwege de omvang en bijbehorende procedures en is naar verwachting in 2023 gereed.

Afgelopen periode keken Liander en de gemeente naar mogelijkheden om versneld meer capaciteit beschikbaar te krijgen voor de regio. Op basis van een verkenning door Liander is besloten om een gedeelte van de regio Boskoop aan te gaan sluiten op een bestaand elektriciteitsverdeelstation aan de westzijde van Alphen.

Hierdoor is over anderhalf jaar ook extra capaciteit beschikbaar op het ITC/PCT terrein in Hazerswoude-Dorp. Parallel gaat Liander de infrastructuur zo aanpassen, dat naar verwachting binnen drie jaar heel Boskoop wordt aangesloten op het Alphense verdeelstation. Hiermee kunnen ook alle duurzame initiatieven die een aanvraag hebben gedaan worden aangesloten.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.