Ads Top

Aardgasbaten uit gaswinning bijna 417 miljard euro


Op 29 mei 1959 werd het grootste aardgasveld van Europa ontdekt bij Slochteren. Met deze vondst werd aardgas zeer belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening. Midden jaren zeventig bestond ongeveer de helft van de energievoorziening uit aardgas. In 60 jaar is ruim 80 procent van dit grote gasveld opgebruikt. De aardgasbaten voor de overheid van gaswinning bedroegen in deze periode bijna 417 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sinds 1965 bedroegen de aardgasbaten van de overheid in totaal 416,8 miljard euro (uitgedrukt in prijzen van 2018). Ter vergelijking: de overheidsinkomsten bedroegen 337 miljard euro in 2018. De aardgasbaten fluctueerden vooral als gevolg van schommelingen in de aardgasprijs.

Naast de aardgasbaten had de Nederlandse economie ook profijt van de bedrijfstak delfstoffenwinning. Het merendeel van de delfstoffenwinning bestaat uit winning van gas. Sinds 1969 genereerde deze bedrijfstak een toegevoegde waarde van bijna duizend miljard euro (uitgedrukt in prijzen van 2018).

De toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken, plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies, vormt het bruto binnenlands product (bbp), een indicator voor de omvang van de Nederlandse economie. In de jaren 1975-1985 groeide het aandeel van de toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning in het bbp van 3,4 naar 6,9 procent. Na 1987 kwam het aandeel niet meer boven de 4 procent uit.

Elektriciteitsbedrijven gebruikten aardgas het eerst als energiebron. Het gasverbruik voor de productie van elektriciteit nam fors toe tussen 1966 en 1975. Ook de nijverheid, en dan vooral de kunstmestproducenten, maakte volop gebruik van aardgas. Bij huishoudens nam het gasverbruik later toe. Na het besluit van de overheid om zoveel mogelijk huishoudens op het gasnet aan te sluiten, duurde het tot eind jaren zeventig voordat vrijwel alle huishoudens voorzien waren van een gasaansluiting. Huishoudens gebruiken gas vooral voor verwarming (80 procent). Het overige gas gaat bijna volledig op aan warmwatervoorziening en het laatste restje aan koken.

Tussen 1975 en 1995 waren de energiesector en de huishoudens grootgebruikers van aardgas. Door de toename van de productie van elektriciteit nam het gasverbruik bij de energiesector verder toe tot 2010. Daarentegen nam het gasverbruik bij huishoudens geleidelijk aan af, ondanks de toename van het aantal huishoudens. Het lagere gasverbruik kwam vooral door betere isolatie van woningen en aanschaf van verwarmingsketels met hoger rendement.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.