Ads Top

Werkgelegenheid in de duurzame energiesector stijgt

In 2013 werkten ruim 45 duizend mensen in de duurzame energiesector (uitgedrukt in voltijdsequivalenten). Dit is een toename van 24 procent ten opzichte van 2008. In de rest van de economie daalde de werkgelegenheid in deze periode (-3 procent). Ook het aandeel van de duurzame energiesector in de Nederlandse economie steeg. De bruto groei komt vooral door meer investeringen in hernieuwbare energie.

De energietransitie naar een meer duurzame energievoorziening biedt kansen voor de economie. De werkgelegenheid in bedrijven die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie of energiebesparing is in de periode 2008-2013 met bijna 9 duizend voltijdbanen toegenomen tot ruim 45 duizend in 2013. Ook de verdiensten (bruto toegevoegde waarde) in de sector zijn toegenomen. De toegevoegde waarde steeg met 12 procent in de periode 2008-2012 tot 4,2 miljard. Eventuele verdringingseffecten (banen die erbij komen en ten koste gaan van  banen elders) in andere sectoren zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De duurzame energiesector groeit, maar heeft  nog een relatief klein aandeel in de economie (0,7 procent).

Energiebesparing heeft het grootste aandeel in de totale werkgelegenheid in de duurzame energiesector. Vooral de installatie van isolatiemateriaal in bestaande huizen en gebouwen is arbeidsintensief. In 2012 daalde de werkgelegenheid gerelateerd aan isolatiewerkzaamheden. Dit is in lijn met het macro economisch beeld in de bouw.  In 2011 leefde de bouw economisch gezien een beetje op en viel in 2012 weer wat terug.

In 2013 was de duurzame energiesector goed voor 45 duizend voltijdbanen. De productie van hernieuwbare energie leverde 3 duizend voltijdbanen op. In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is meer dan in 2008 (3,4 procent). De overige 42 duizend banen zitten in de keten rondom de productiefase van duurzame energie, zoals werkzaamheden aan energiebesparing (bijvoorbeeld de productie en installatie van isolatiemateriaal), zonne-energie, windenergie, de bioketens en elektrisch vervoer. Vooral  de installatie van zonnepanelen en elektrisch vervoer hebbende laatste jaren een flinke groei doorgemaakt. De werkgelegenheid in de keten van bio-energie nam juist iets af in 2012, er zijn geen grote nieuwe productiefaciliteiten bijgebouwd, in tegenstelling tot eerdere jaren.

Arbeidsvolume in de duurzame energiesector, niet-exploitatiefase (gekoppeld aan investeringen), per bedrijfstak, 2012

Arbeidsvolume in de duurzame energiesector, niet-exploitatiefase (gekoppeld aan investeringen), per bedrijfstak, 2012


Bouwnijverheid en industrie belangrijkste spelers

Bedrijven die actief zijn in  de duurzame energiesector zitten wijdverspreid in de Nederlandse economie. De bouwnijverheid heeft veruit het grootste aandeel (59 procent), met werk voor installatie van zonnepanelen, isolatie en windmolens.  De bouwnijverheid wordt gevolgd door de industrie (19 procent) en de zakelijke dienstverlening (ingenieurs en R&D). Tot slot speelt ook de groothandel een belangrijke rol, in bijvoorbeeld de internationale handel van zonnepanelen en biobrandstoffen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.