Ads Top

Besluit ACM codewijziging International Grid Control Cooperation (IGCC)

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. Met het voorstel worden de voorwaarden in de Systeemcode Elektriciteit gewijzigd in verband met International Grid Control Cooperation (IGCC).

De achtergrond van dit voorstel is dat TenneT sinds 1 februari 2013 participeert in International Grid Control Cooperation (IGCC). IGCC betreft een automatisch proces ter voorkoming van tegengesteld regelen door de deelnemers. Dit wordt bereikt door "netting" van de momentane onbalanswaarden. Het resulteert in simultane wederzijdse ondersteuning: de onbalans van een deelnemer wordt verminderd wanneer dezelfde onbalanshoeveelheid in tegengestelde richting kan worden verminderd bij (een combinatie van) andere deelnemers.

ACM heeft op 25 juli 2014 via een ontwerpbesluit duidelijk gemaakt dat zij van plan is om de voorwaarden conform het gewijzigde voorstel aan te passen. Belanghebbenden hebben vanaf 25 juli 2014 zes weken de tijd gehad om te reageren op het ontwerpbesluit.

ACM heeft geen reacties ontvangen. Daarom heeft ACM besloten om de voorwaarden conform het gewijzigde voorstel van Netbeheer Nederland aan te passen. Op 7 oktober 2014 heeft ACM dit bekend gemaakt in de Staatscourant. Het besluit treedt één dag later in werking.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.