Ads Top

Universele standaard maakt marktontwikkeling 'Slim Laden' mogelijk

Sinds kort kunnen alle (markt-)partijen die 'Slim Laden' ('Smart Charging') willen gaan aanbieden voor elektrisch vervoer, één algemeen geaccepteerde standaard hanteren voor de ontwikkeling van hun aanbod. Via de nieuwe standaard ontvangen zij netwerkdata waarmee het laadproces kan worden getimed en piekbelasting wordt voorkomen.

De universele standaard Slim Laden is ontwikkeld door netbeheerder Enexis en laadpuntexploitant GreenFlux en wordt als wereldwijde standaard aan de markt aangeboden. De standaard voorkomt dat er gesloten deelsystemen gaan ontstaan zoals bij systeeminnovaties in andere sectoren is gebeurd. Hierdoor zou de ontwikkeling van Slim Laden vertragen terwijl juist snelheid geboden is.

Met de universele standaard Slim Laden, het zogenaamde 'Open Smart Charging Protocol', is een essentiële stap gezet voor een universeel Europees oplaadsysteem en daarmee voor grootschalige uitrol van elektrisch vervoer in Europa.

Het nieuwe protocol kan worden gezien als een verlengstuk van het protocol voor laadpalen dat door de Stichting e-laad is ontwikkeld en dat inmiddels op verschillende plaatsen in de wereld wordt gebruikt. Het beheer van de standaard is ondergebracht bij de 'Open Charge Alliance'.

Slim Laden is ontwikkeld om in de nabije toekomst de sterk stijgende elektriciteits-vraag als gevolg van het toegenomen elektrisch vervoer aan te kunnen. Op basis van de meest recente Nederlandse overheidsdoelstelling van 1 miljoen e-auto's in 2025, zou het bestaande net binnen 10 jaar tegen zijn grenzen aanlopen. Gezien de laatste sterke groeiverwachtingen over e-auto's zou die periode nog korter zijn.

'Slim' betekent dat de extra belasting van het net 'intelligent' wordt opgevangen, zodat consumenten (zelfs grote groepen) altijd op tijd de accu van hun voertuig kunnen opladen, zonder dat het netwerk daardoor overbelast raakt.

Een casestudy uit 2010 laat zien dat in een straat met 294 huisaansluitingen, waarbij auto's na elke rit onafhankelijk van elkaar worden opgeladen, de grens van overbelasting van de Enexis-transformator ligt bij 36 e-auto's. Door Slim Laden ligt die grens tot bij 419 e-auto's

Slim Laden zorgt er tevens voor dat er geen grote investeringen nodig zijn in het verzwaren van het elektriciteitsnet, en netwerktarieven niet stijgen door de groei van e-auto's. Integendeel! Zo blijkt uit onderzoek dat een bedrijf met 150 parkeerplaatsen in 2024 rond de Euro 1.200 per maand bespaart door Slim Laden, en in 2040 al Euro 7.900 per maand (Kosten Euro 1.300 i.p.v. Euro 9.200).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.