Ads Top

Milieudialoog IJmond gaat verder

De Milieudialoog IJmond zorgt voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond. Vanuit de Milieudialoog is inmiddels al een aantal maatregelen ingezet.

In maart van dit jaar is er subsidie verleend voor walstroom aan de Kotterkade in IJmuiden, er zullen binnenkort shuttlediensten richting bedrijventerreinen rijden, de samenwerkingsovereenkomst voor de Velsertraverse staat op het punt ondertekend te worden, er is een subsidieregeling voor e-scooters, de wagenparken binnen de IJmond worden vervangen door milieuvriendelijkere auto’s, er is een fietsstimuleringsregeling en begin 2015 gaat een extra fietspont over het Noordzeekanaal varen. Ook heeft er een proef met tijdelijke meetpunten voor fijn stof in Wijk aan Zee plaatsgevonden.

In oktober 2013 hebben de partners in de milieudialoog IJmond een pakket maatregelen vastgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren en om de gezondheid en de leefbaarheid een impuls te geven. In totaal gaat het om een bedrag van 4,2 miljoen euro, voor de helft gefinancierd uit subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, de andere helft is betaald door de provincie en de gemeenten.

De partners zijn het erover eens dat de Milieudialoog een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de IJmond en hebben op 21 oktober besloten de samenwerking voort te zetten. Partijen blijven zich inzetten voor maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en zetten zich vanaf nu ook in om duurzame groei te stimuleren en hinder in de regio te beperken. Hiervoor wordt o.a. de mogelijkheid verkend voor een stimuleringsregeling schone binnenvaart, organiseert de Milieudienst IJmond een startbijeenkomst voor kansen voor LNG als nieuwe, schonere brandstof en gaan de Milieudienst IJmond en de Omgevingsdienst NZKG onderzoeken hoe de klachtenafhandeling en informatievoorziening verbeterd kan worden. Daarnaast blijven de partners in de Milieudialoog elkaar op de hoogte houden over nieuwe economische en ruimtelijke ontwikkelingen in het IJmondgebied en de mogelijke effecten daarvan op de leefomgeving. Tenslotte zal worden gekeken of de dialoogvorm, zoals gehanteerd in de IJmond, ook van waarde kan zijn voor andere delen van het Noordzeekanaalgebied.

De provincie meet continu de luchtkwaliteit in de IJmond. Daarvoor heeft zij – naast de meetlocaties van het Rijk – een eigen meetnet. In 2011 is het vaste meetnet uitgebreid met twee meetpunten aan de Reyndersweg en de Staalstraat. De evaluatie van die uitbreiding wordt nog dit jaar afgerond. Tijdens de Milieudialoog is besloten om in 2015 nog met hetzelfde meetnet door te meten. Voor 2016 zal, op basis van de evaluatie, worden gekeken naar de inrichting van het meetnet en de te meten stoffen voor de gehele IJmond. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet worden doorlopend gepubliceerd op www.noord-holland.nl/luchtkwaliteit. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.