Ads Top

VSL ontwikkelt eerste meetstandaard voor vloeibaar aardgas

VSL ontwikkelt de komende jaren de internationale standaard voor vloeibaar aardgas (LNG). Dat gebeurt in een nieuwe meet- en kalibratiefaciliteit voor LNG op de Rotterdamse Maasvlakte. Het toenemende gebruik van vloeibaar aardgas vraagt om goede meetoplossingen om de handel en het gebruik ervan eerlijk te laten verlopen. Het project gaat medio oktober van start, de LNG Calibration Facility moet over drie jaar klaar zijn.

Vloeibaar aardgas, of liquefied natural gas (LNG), is een goedkope vorm van transport voor aardgas. Het gas wordt vloeibaar gehouden door het te bewaren én te vervoeren bij temperaturen tussen -120°C en -170°C. Hierdoor neemt het vloeibare aardgas 600 keer minder ruimte in beslag dan traditioneel 'gasvormig' aardgas, zodat het aardgas niet via pijpleidingen wordt vervoerd, maar over zee in LNG-tankers.

Door de voordelen in transport groeit het gebruik van LNG de laatste jaren sterk. Op dit moment is er echter nog geen wereldwijde standaard, waardoor de afgemeten hoeveelheden en de kwaliteit van LNG per terminal of per land kunnen verschillen. Voor een eerlijke handel moet een kubieke meter LNG echter overal gelijk zijn. Dit vraagt om herleidbare metingen op basis van betrouwbare meetstandaarden, op hetzelfde niveau als andere brandstoffen. De nieuwe LNG Calibration Facility is daarom een essentieel onderdeel voor een succesvolle toekomst van LNG en een waardevolle versterking van de positie van Nederland als belangrijke speler in de LNG-handel.

De LNG-kalibratiefaciliteit van VSL op de Maasvlakte wordt de eerste ter wereld. De bouw vindt plaats door een internationaal consortium van diverse Europese meetinstituten en industriële partners, waarvan VSL de initiator en coördinator is. De industriële partners in het project beschikken over specifieke technische ervaring met het werken met LNG, maar zijn niet gewend om op het nauwkeurigheidsniveau van VSL te werken. VSL heeft deze ervaring wel, maar is niet gewend om te werken in de specifieke condities en temperaturen die werken met LNG met zich meebrengen. De samenwerking tussen deze twee werelden biedt een unieke mogelijkheid voor nieuwe, innovatieve oplossingen.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door een combinatie van private investeringen, innovatiecontracten met de overheid (ministerie van Economische Zaken) en Europese subsidies.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.