Ads Top

Waterschappen zetten in op energiebesparing bij poldergemalen

Er zijn kansen om het energieverbruik van poldergemalen terug te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven en advies- en ingenieursbureau Tauw in opdracht van de Unie van Waterschappen en Waterschap Zuiderzeeland. Waterschappen zijn al succesvol met energiebesparing en -opwekking in de afvalwaterzuivering en verkennen nu de kansen voor besparingen bij poldergemalen.

Nederland heeft ongeveer 5000 boezem- en poldergemalen, die naar schatting 500 GWh energie per jaar verbruiken. Dit kan aanzienlijk teruggebracht worden. Het energieverbruik van gemaal Altena van Waterschap Rivierenland bijvoorbeeld kan onder ideale omstandigheden tot 20% worden verminderd, blijkt uit het onderzoek dat tijdens een bijeenkomst in Lelystad werd gepresenteerd.

Waterschappen zijn enthousiast over de mogelijkheden. "Met zo'n potentieel durf ik het aan," reageerde dijkgraaf Hetty Klavers op de uitkomsten. In de onderzoeken staan mogelijke maatregelen als het optimaliseren van gemalen en pompen, het minimaliseren van weerstanden in de opvoerhoogte en het beperken van waterinlaten. Investeringen die hiervoor nodig zijn, verdienen zich terug door een lagere energienota.

"Het verminderen van energieverbruik betekent ook CO2-reductie," zegt Rik van Terwisga, manager Business Unit Water bij Tauw. "De waterschappen hebben ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid. Om die doelen te realiseren kunnen waterschappen naast besparingen bij de afvalwaterzuivering zeker winst halen uit het verduurzamen van het hele watersysteem."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.