Ads Top

150 Utrechters maken plan voor duurzaam energiegebruik

Utrecht kiest voor een baanbrekende methode om een grootschalig plan voor de overgang naar duurzame energie te maken. Via een lotingsprocedure worden uit alle inwoners van Utrecht 150 bewoners geselecteerd om met elkaar dit plan op te stellen.

De Utrechtse ambitie om zo snel mogelijk onafhankelijk te zijn van fossiele energie gaat alle Utrechters aan. Daarom wil het Utrechtse college de stad betrekken bij het maken van een Energieplan voor de periode 2016 – 2030. “De overgang naar schone energie is van belang voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarom is het zo belangrijk dat een energieplan voor de lange termijn  de ‘smaak’ van de stad goed weerspiegelt,” aldus wethouder Milieu en Duurzaamheid Lot van Hooijdonk.

Als de gemeenteraad met deze aanpak instemt, vindt het gesprek met de 150 bewoners in de eerste helft van 2015 plaats. Het is de bedoeling om rond de zomer een Energieplan 2016-2030 naar de gemeenteraad te sturen. Het nieuwe plan moet duidelijk maken hoe en in welke stappen de overgang naar duurzaam energiegebruik kan verlopen.

Het boek Tegen Verkiezingen van de Vlaamse schrijver David van Reybrouck vormde een inspiratiebron. Van Hooijdonk: Van Reybrouck zegt: Het gaat erom dat je erachter komt wat bewoners denken als ze daarvoor de tijd, ruimte en informatie van experts krijgen. Ik wil Utrechters  verantwoordelijkheid geven voor een maatschappelijk vraagstuk als de verduurzaming van ons energiegebruik en vertrouw erop dat ze daar goed en verstandig mee omgaan. In Tegen Verkiezingen nodigt Van Reybrouck lezers uit om nieuwe democratische werkvormen te ontwikkelen, die recht doen aan de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken.

De overgang naar duurzaam energiegebruik betekent dat we in Utrecht niet meer energie gebruiken dan de stad (schoon) kan opwekken. In de gemeenteraad is afgesproken om in 2020 30 % energie te besparen en binnen de gemeente grenzen een  toename van 20% aan duurzame energieopwekking realiseren. De energietransitie geeft een belangrijke impuls aan de stedelijke economie: extra banen, betere woningen, minder woonlasten, opgeknapte buurten en zorgt bovendien voor een beter milieu.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.