Ads Top

'1 op 5 Nederlanders let niet op energieverbruik in huis'

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de woningcorporaties. De overheid, Aedes en andere partijen hebben hun gezamenlijke ambities vastgelegd in het Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Aedes tekende ook twee deelconvenanten: het Convenant Energiebesparing Corporatiesector en het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Onderdeel van het energieconvenant is de woonlastenwaarborg. Die garandeert huurders dat woonlasten, ondanks eventuele huurverhoging, door energiebesparende maatregelen gemiddeld voor het hele complex zullen dalen. Echter, wordt het gedrag van de consument (in dit geval de huurder) niet vergeten in dit geheel? USP Marketing Consultancy ondervroeg 1000 Nederlanders over dit onderwerp, waarover de komende maanden diverse artikelen zullen verschijnen.

Ondanks het feit dat bijna driekwart (74%) van de Nederlanders zegt zoveel mogelijk of in ieder geval regelmatig op energieverbruik in huis te letten, zegt maar liefst 21% nooit of zelden hierop te letten. Gezien alle mediacampagnes en inzet van de overheid en marktpartijen op dit gebied, een schrikbarend hoog percentage. Dit geldt zowel voor bewoners van huur- als koopwoningen, voor alleenstaanden en samenwonenden en voor lage en hogere inkomens en opleidingsniveaus. Alleen leeftijd geeft een onderscheid; juist de groep waarvan je verwacht dat zij zeer bewust op dit gebied zijn, omdat zij zijn opgegroeid met meer aandacht voor dit onderwerp in de maatschappij, laat het afweten. Maar liefst 36% van de respondenten onder de 35 jaar (zelfstandig wonend) zegt nooit of zelden op het energieverbruik te letten.

Van de respondenten zegt 75% reeds energiebesparende/ kostenbesparende maatregelen genomen te hebben in het huishouden. Het gaat hier met name om het scheiden van afval, het korter douchen en het lager zetten van de thermostaat. Het merendeel van de consumenten (68%) zegt het hier ook bij te laten en niet van plan te zijn nog extra maatregelen te nemen. Dit terwijl 63% zegt dat het energieverbruik door het huishouden grotendeels bepaald wordt door het gedrag van henzelf en eventuele medebewoners. Slechts 5% zegt dat dit niet het geval is. Gedrag is dus bepalend, maar men denkt zo'n beetje alle maatregelen die nodig zijn al genomen te hebben. Men heeft misschien meer op maat advies nodig welke zaken binnen het huishouden nog aandacht verdienen om het energieverbruik te beperken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.