Ads Top

Nuon verkoopt warmte- en elektriciteitsproductie Utrecht aan Eneco

Nuon verkoopt haar warmte- en elektriciteitsproductie in Utrecht aan Eneco. Eneco neemt van Nuon een aantal centrales en het warmtetransportnetwerk over. Daarbij maken zo'n 85 medewerkers de overstap van Nuon naar Eneco. Beide bedrijven zijn dit vandaag met elkaar overeengekomen. De overname staat gepland per 1 januari 2015.

Onderdeel van de overeenkomst zijn de overname van twee productielocaties voor elektriciteit en stadsverwarming, vijf hulpwarmtecentrales, zeven warmteoverdrachtstations en het 25 kilometer lange transportleidingnet. De productielocaties wekken warmte op voor 50.000 huishoudens en 1.200 zakelijke klanten in Utrecht en Nieuwegein. Financiële details over deze transactie worden niet openbaar gemaakt.

De plannen voor een nieuwe biomassacentrale zijn ook onderdeel van de overname, maar zullen door Eneco tegen het licht worden gehouden. "Het uitgangspunt is dat we het Utrechtse warmtenet verder willen verduurzamen. Een nieuwe biomassacentrale is een serieuze optie, maar we zullen alle alternatieven voor de toekomst van Utrecht blijven afwegen", aldus Herman Exalto, directeur van Eneco Warmte & Koude.

In Utrecht produceren Nuon en haar voorgangers al sinds 1923 warmte; die Eneco vervolgens aan haar klanten levert. Het aflopen van de huidige warmteleveringsovereenkomst eind van dit jaar vormde voor de twee partijen een natuurlijk moment om te bekijken hoe in de toekomst de stadsverwarming aan klanten in de regio Utrecht kon worden ingericht. Van de twee opties - verlenging van de overeenkomst of een overdracht van de productie aan Eneco - bleek de laatste de meest realistische gezien de huidige marktomstandigheden. Om de warmteketen van productie tot klant op lange termijn veilig te stellen en verder te verduurzamen zijn optimalisaties nodig. Beide bedrijven zijn het er over eens dat dit het beste kan door de gehele keten bij één partij onder te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.