Ads Top

Heineken start bouw vier windmolens

De realisatie van vier windmolens voor Heineken is tijdens de Dag van de Duurzaamheid symbolisch gestart. Met de windmolens kan de bierbrouwerij in veertig procent van de energiebehoefte voorzien.

Provincie Zuid-Holland verleende de vergunning, omdat het goed past in de transitie naar een duurzame economie.

Heineken heeft al enige jaren geleden een plan opgesteld om het brouwerijcomplex in industriegebied Grote Polder energiezuiniger te maken en restproducten te hergebruiken. Met de bouw van vier windturbines tussen het terrein van Heineken en rijksweg N11 zet Heineken een belangrijke stap in de omschakeling naar hernieuwbare energie, met als streven om in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben.

Heineken is al langere tijd bezig met duurzaam vervoer, zo worden de bulk van de grondstoffen tot in Zoeterwoude per schip aangevoerd. Om ook het transport van de containers met bier naar de Rotterdamse haven via water te regelen, heeft de provincie nauw samengewerkt met Heineken om het Alpherium in Alphen aan den Rijn te realiseren. Er gaan nu jaarlijks zo’n 2 miljard flesjes vanaf deze inlandterminal naar Rotterdam, in plaats van met de vrachtwagen. Dat scheelt 6 miljoen vrachtwagenkilometers aan Co2 uitstoot en files.

Ron van der Helm, directeur Leefomgeving bij provincie Zuid-Holland zegt hierover: ‘Het is bijzonder dat de duurzaamheidsambitie van Heineken zich niet beperkt tot het eigen bedrijfsterrein en bedrijfsproces. Heineken wil graag ook haar bijdrage leveren aan het verduurzamen van haar toeleveranciers en zorgt bovendien voor bewustwording bij het café op de hoek."

Met kennisinstituut Alterra en provincie Zuid-Holland heeft Heineken het samenwerkingsverband Groene Cirkels gevormd. Leidend principe is hier dat de natuurwaarden worden ingezet om te werken  aan een toekomstbestendige economie én een aangename leefomgeving.

Binnen dit programma wordt ook gewerkt aan het sluiten van kringlopen bij bijvoorbeeld het reinigen van water met behulp van planten. Maar ook het verder verduurzamen van logistiek, het terugwinnen van mineralen uit restwater en het verbeteren van biodiversiteit zijn onderdelen van het programma Groene Cirkels.

Het beperken en verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijke randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van de regionale economie. Energiebeleid is daarmee ook een economische prioriteit van de provincie Zuid-Holland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.