Ads Top

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerpbesluit congestiemanagement ACM

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp codewijzigingsbesluit van toezichthouder ACM over congestiemanagement.

Energie-Nederland is positief over het feit dat er nu een afwegingskader ligt hoe bij congestie om te gaan met verzoeken voor transportcapaciteit.

Tegelijkertijd doet de organisatie enkele voorstellen ter verbetering. Het belangrijkste pijnpunt is de mogelijkheid dat netbeheerders, bijvoorbeeld één dag voor levering, een marktrestrictie kunnen opleggen. ACM geeft aan dat als netgebruikers dan toch zouden willen afwijken van hun prognose, geen vergoeding door de netbeheerder wordt betaald. Met name voor weerafhankelijke productie en flexibele capaciteit heeft dat nadelige consequenties.

Energie-Nederland is verder van mening dat het niet vergoeden van restricties in de inzet van netgebruikers in strijd is met Europese regels en dat het leidt tot inefficiënties en dus tot meerkosten voor de consument.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.