Ads Top

Minister Blok stemt niet in met nieuwe gasvelden bij Tietjerksteradeel

De bestaande winning van gas uit de gasvelden bij Tietjerksteradeel mag tot en met 2030 doorgaan. Voorwaarde is wel dat de bodembeweging niet toeneemt ten opzichte van de huidige verwachting. De minister stemt niet in met gaswinning uit nieuwe velden bij Tietjerksteradeel. Dat staat in het ontwerpbesluit, dat tot begin december ter inzage ligt.

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) baseert zijn voornemen op uitgebrachte adviezen van onder andere het Wetterskip, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de betrokken overheden.

Het gasveld Tietjerk is een zogenoemd ‘klein gasveld’. In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. De kleine gasvelden zijn belangrijk voor Nederland: hoewel Nederland van het gas af gaat, is gas de komende decennia nog nodig als energiebron. Gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot minder uitstoot dan geïmporteerd gas.

De risico’s en impact van gaswinning uit kleine velden zijn veel kleiner dan bij de winning in het Groningerveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, zoals in Tietjerk, wordt de winning toegestaan. De veiligheid is beoordeeld door onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.