Ads Top

Energy Switch maakt arbeidsmarkt Zuid-Holland energietransitie-proof

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen.

Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, is een belangrijke stap richting die ambitie.

Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk 2 kanten op.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.