Ads Top

Groningen kiest opstelling van 16 windturbines voor windpark Eemshaven-West


Voor het toekomstige windpark Eemshaven-West kiest de provincie Groningen voor een variant met een opstelling van 16 windturbines in vier rijen.

Het park krijgt daarmee een vermogen tussen de 64 en 100 megawatt en levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Bij deze opstelling worden 2 dorpsmolens voor de omgeving gerealiseerd en bieden de initiatiefnemers extra financiële vergoedingen en maatregelen om hinder te beperken. Het windpark is een initiatief van Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken.

Het voorkeursalternatief zal worden gaan vastgelegd in een provinciaal inpassingplan (PIP) en vormt de basis voor de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemers. De planning is dat begin 2022 de ontwerpbesluiten worden genomen en ter inzage worden gelegd. In die periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op deze besluiten. Het exacte moment hiervoor kondigen we aan zodra we dat weten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.