Ads Top

'Volledige wijkaanpak noodzaak voor een betaalbare energietransitie'

Bijna 3000 huizen per week: zoveel woningen moeten voor 2030 verduurzaamd worden om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Gemeenten en de uitvoerende organisaties staan daarmee voor een enorme opgave.

In het Klimaatakkoord hebben de partijen met elkaar afgesproken dat een planmatige aanpak essentieel is. Nu, meer dan twee jaar na het sluiten van het akkoord, ontbreekt het echter nog steeds aan instrumenten daarvoor. In het Position Paper ‘Noodzaak Volledige Wijkaanpak schetsen de netbeheerders de impact hiervan.

Bij de aanleg van een warmtenet kan het bestaande aardgasnet technisch gezien vaak niet blijven liggen. Het gasnet zal in veel gevallen moeten worden verlegd of verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangelegd wanneer niet de hele wijk overschakelt. Dat brengt extra kosten, extra overlast en tijdverlies met zich mee. Gemeenten hebben daarom dringende behoefte aan instrumenten om bij een wijkgerichte aanpak ook daadwerkelijk de volledige wijk te kunnen verduurzamen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.