Ads Top

Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen krachten

Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om coöperatieve, collectieve warmte in Nederland mogelijk te maken.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen aardgasvrij moeten zijn. De wijkaanpak is daarbij één van de speerpunten voor de gebouwde omgeving.

Het samenwerkingsverband richt zich dan ook op sociale, technische, bestuurlijke en financiële aspecten voor de wijkaanpak, die nodig zijn om buurtinitiatieven te ondersteunen.

Op dit moment ervaren bewonerscollectieven nog veel drempels om collectieve warmte te realiseren. Dit heeft te maken hebben met gebrek aan toegang tot kennis, professionele ondersteuning, het speelveld en financiën.van en voor Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.