Ads Top

Inkoop duurzame stroom uit eigen provincie

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF), het inkoopcollectief van de Friese overheden, gaat vanaf 2024 zelf energie inkopen. Het gaat hier om een optelsom van 53 miljoen kilowatt uur op jaarbasis.

De Friese overheden hebben de wens dit duurzaam af te nemen, liefst lokaal opgewekt. Deze ambitie ligt in het verlengde van de Regionale Energiestrategie (RES), en kan als aanjager werken om de gezamenlijk doelstellingen hierin te behalen

Om vraag en aanbod van energie goed op elkaar te kunnen afstemmen en om de energie zo dicht mogelijk bij de bron te kunnen gebruiken is de OVEF op zoek gegaan naar de ideale schaalgrootte, waarin provincie Friesland een mooie omvang blijkt te zijn. Wanneer bron en afnemer ver van elkaar vandaan liggen vraagt dit veel van de netcapaciteit, waar momenteel al vaak over overbelasting wordt gesproken. Om lokaal de stroom op te wekken en te kunnen gebruiken wanneer dit gewenst is, is de volgende uitdaging. 

V


olgend jaar zullen de kaders opgesteld worden waarbinnen provincie en gemeenten tot uitvoering over willen gaan. Daarnaast zal voor de technische uitvoeren een zogeheten Energie Service Provider gezocht worden.  In 2023 zal de uitvoering ingericht worden, zodat vanaf 1 januari 2024 ook werkelijk eigen duurzame energie ingekocht kan worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.