Ads Top

Windmolens worden steeds hoger, is dat verstandig?


Windmolens hebben invloed op het landschap. Ze zijn zichtbaar. Om wind te vangen, moet je in de wind staan. Windmolens kunnen moeilijk onder de grond worden gestopt of plat worden neergelegd. Of windmolens een verrijking of juist een aantasting zijn van het landschap is niet objectief vast te stellen.

Feit is dat windmolens van grote afstand zichtbaar zijn en daardoor meer invloed hebben op de (leef)omgeving. Dat wordt mede versterkt doordat ze steeds groter en hoger worden. Hier ligt een simpel natuurkundig principe aan ten grondslag: als de rotorbladen (wieken) twee maal zo groot worden wordt het rotoroppervlak en daarmee de energieproductie vier maal zo groot. De kosten zijn echter niet twee keer zo hoog. Kortom, een grotere windmolen is efficiënter. Hoe groter en hoger de molen, hoe minder je er nodig hebt.

De rotordiameter, ashoogte en tiphoogte zijn daardoor de afgelopen jaren gegroeid. Was pakweg tien jaar geleden een windmolen met een rotordiameter van 80 meter en 135 meter tiphoogte het neusje van de zalm, tegenwoordig wordt daar de neus voor opgehaald. Nu worden al windmolens met rotordiameters van 160 meter en tiphoogtes van circa 250 meter geïnstalleerd. En op de Noordzee en in andere landen worden nog grotere windmolens neergezet.

Molens van 250 meter klinkt op papier heel hoog. Het is in ieder geval hoger dan de huidige windmolens. Tegelijk gaat het ook om de beleving van dit hoogteverschil en die is subjectief. Daar komt bij dat grotere windmolens verder uit elkaar staan, rustiger draaien en zo een rustiger beeld geven. De vraag is of het voor een omwonende van een windmolen echt uitmaakt of deze 170, 210 of 250 meter hoog is. De windmolen is in alle gevallen goed zichtbaar en heeft effect op het landschap en de beleving daarvan. Bovendien blijven de normen voor geluid en slagschaduw uiteraard hetzelfde. De trend is zelfs dat de grotere, moderne windmolens evenveel en vaak zelfs minder geluid maken dan de oudere, kleinere modellen. 

Én kleine(re) windmolens én goedkope energie én allerlei extra wensen gaan helaas niet samen. De windsector kan dit dilemma niet alleen oplossen maar gaat hierover graag in gesprek

Foto Anefo: In centrum Dodewaard werd in 1980 een 11 meter hoge windmolen neergezet door actiegroep Milieudefensie om te laten zien dat kernenergie niet nodig is

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.