Ads Top

Gedeputeerde Staten Groningen tegen gaswinning bij Schiermonnikoog

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is tegen gaswinning bij Schiermonnikoog. Dat laten ze de minister van Economische Zaken en Klimaat in een zienswijze weten. In april is het ontwerp instemmingsbesluit voor gaswinning bij Schiermonnikoog gepubliceerd. Hierin staat dat het ministerie instemt met het plan voor gaswinning.

Ook in 2017 heeft Gedeputeerde Staten de minister al een brief gestuurd met de boodschap om geen gas te winnen uit dit gebied, in navolging van een motie vanuit Provinciale Staten. Het gasveld waar het hier om gaat ligt in de Noordzee, ongeveer 20 km ten noorden van Schiermonnikoog.

De energietransitie is een van de belangrijkste speerpunten van het college en ze vinden dat de focus moet liggen op het produceren van schone en veilige energie en op energiebesparing. Een nieuw gasveld in gebruik nemen past niet binnen de gedachte van energietransitie en het nakomen van de gemaakte klimaatafspraken. Gaswinning bij Schiermonnikoog kan grote gevolgen hebben voor het Waddengebied en mag volgens de provincie niet ten koste gaan van de leefomgeving van mens en dier.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.