Ads Top

Foodvalley: energiebesparing, wind- en zonne-energie met grote betrokkenheid


Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Doel is jaarlijks 1,5% energie besparen en in 2030 0,75 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken.

Uit de regionale energiestrategie (RES) 1.0 van Foodvalley blijkt dat de regio zuinig is op natuur en dat landbouwgrond zo min mogelijk wordt gebruikt voor zonnepanelen. De regio onderzoekt meer mogelijkheden voor zonnepanelen op restgronden. Dan is misschien nog minder landbouwgrond nodig.

Voor 1 juli 2021 besluiten gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Utrecht en Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden over de RES 1.

Nadat alle overheden hebben besloten over vaststelling van de RES, worden de strategieën van de overige 29 energieregio’s in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk of we voldoende locaties in heel Nederland hebben om duurzame energie op te wekken. De komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van windturbines en zonnevelden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.