Ads Top

Energieleveranciers in actie om hun klanten te ondersteunen tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft België hard getroffen. Sinds het begin van deze crisis hebben de elektriciteits- en gasleveranciers alles in het werk gesteld om hun klanten te steunen en hen door deze kritieke periode heen te helpen door zich flexibel op te stellen en passende betalingsvoorwaarden toe te staan.

Op initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten (samen met collega’s vicepremier Yves Dermagne en Staatssecretaris Eva De Bleeker) verbinden de energieleveranciers die het Corona-Charter hebben ondertekend, zich ertoe dit beleid voort te zetten tijdens de herstelperiode.

Vanaf de eerste ‘lockdown’ in maart 2020 en gedurende de hele gezondheidscrisis hebben vele financieel getroffen klanten hun leverancier gevraagd hun voorschotten te verminderen of om uitstel van betaling of betalingsplannen verzocht.

Enkele cijfers opgesteld door FEBEG:
• In totaal werden ongeveer 628.000 betalingsregelingen of uitstel van betaling toegestaan voor een bedrag van 369 miljoen euro.
• Voorschotten werden verlaagd voor 1,3 miljoen klanten

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.