Ads Top

Eneco lanceert One Planet plan

Eneco presenteert vandaag zijn One Planet plan met concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Of het stoppen met de verkoop van losse gasgestookte CV ketels, uiterlijk per 2025.

Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen. Dat is een race tegen de klok.

Eneco vervroegt daarom zijn bestaande ambitie om klimaatneutraal te worden met 15 jaar naar 2035, door:

•    Uitfaseren van aardgas: ombouw of sluiting van gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen en gebouwen, door woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten.
•    Radicale elektrificatie: grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving, met uitsluitend hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken.
•    Versnellen duurzame warmte: innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aqua-thermie, elektrode boilers, warmte-koude opslag, groen gas en groene waterstof.

De reductie van emissies omvat niet alleen Eneco’s eigen activiteiten. maar strekt zich uit tot de energie die wordt geleverd aan klanten.

Momenteel stoten Eneco en zijn klanten, in alle landen waar het actief is, in totaal 13,9 megaton CO₂ uit. Hiervan wordt circa 10 procent door de eigen operationele activiteiten uitgestoten. Klimaatneutraal betekent dat de totale uitstoot geleidelijk naar nul wordt gebracht. Eneco verwacht in 2035 nog 0,9 Megaton C02 emissie tijdelijk te moeten compenseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.