Ads Top

Zó werkt energie in Nederland zet basis voor een stevig gesprek over de energietransitie

Vandaag verschijnt ‘Zo werkt energie in Nederland’. Het boek is voortgekomen uit een brede coalitie van 21 partijen uit het energiesysteem, overwegend publieke en private organisaties met uiteenlopende rollen, met de gedeelde overtuiging dat goede gesprekken en beslissingen over energie beginnen vanuit helder inzicht in de werking van het energiesysteem.

Voor alle deelnemers aan het gesprek over de energievoorziening van Nederland geldt: het is belangrijk dat we vertrekken vanuit gedeelde feiten en een gedeeld, objectief begrip van het energiesysteem hebben. Zó werkt energie in Nederland is er voor iedereen die goed geïnformeerd aan de slag wil met energie. 

Het boek is gemaakt voor een brede waaier aan professionals die in vele mogelijke rollen betrokken zijn bij het energiesysteem. Een beleidsmaker bij een gemeente of waterschap of een mkb’er die zelf producten en diensten ontwikkelt voor de energietransitie. Ook voor een bestuurder bij een woningcorporatie die aan de slag gaat met verduurzaming of een raadslid met energietransitie in de portefeuille kan de publicatie handig zijn. 

Deelnemers waren Bouwend Nederland, Energie-Nederland, EBN, Nederlandse Vereniging Duurzame energie, Topsector Energie, Energie Samen, NOGEPA, VNCI, Geothermie Nederland, Kas als energiebron, KVGN, Gasunie, Techniek Nederland, VNPI, TNO, NWEA, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, VEMW, het ministerie van EZK, Staatstoezicht op de Mijnen en De Argumentenfabriek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.