Ads Top

Lim­burg stapt in het Ont­wik­kel­fonds voor ener­gie­co­ö­pe­ra­ties

Provincie Limburg stapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het Ontwikkelfonds helpt energiecoöperaties van inwoners in Limburg om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten, zoals zon- en windprojecten, heen te komen. Daarmee wordt de kans van slagen van deze projecten sterk vergroot.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en verschillende provincies hebben middelen beschikbaar gesteld voor het Ontwikkelfonds. Stichting Nationaal Groenfonds en Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, hebben afspraken gemaakt hoe zij als uitvoerende partijen leningen uit het fonds verstrekken aan energiecoöperaties. Het fonds heeft een looptijd tot 31 december 2039.

Als het project vervolgens slaagt, wordt de lening terugbetaald met een opslag. Zo houdt het fonds zich uiteindelijk zelf in stand. Gaat het project onverhoopt niet door dan hoeft niets worden terugbetaald. Energiecoöperaties -zeker startende- werken, in tegenstelling tot bedrijfsmatige projectontwikkelaars, meestal maar aan één (lokaal) project en hebben geen mogelijkheden om hun risico’s te spreiden. Met het Ontwikkelfonds krijgen energiecoöperaties dezelfde kansen als andere ontwikkelaars.

In de provincie Limburg zijn al 24 coöperaties actief. Samen hebben zij al 6 windprojecten en 19 zonneprojecten gebouwd en ervoor gezorgd dat de opbrengsten daarvan zoveel mogelijk terecht komen in de omgeving waar ze gebouwd worden. Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie in de buurt en zo meewerken aan en meebeslissen over hoe de projecten gebouwd worden en wat er met de opbrengsten gebeurt

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.