Ads Top

Nieuwe Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) voor verduurzaming wegtransport


De grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval (Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group (REG) en Münzer), bundelen de krachten in de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA).

In samenwerking met de Europese branchevereniging (EWABA, European Waste-based and Advanced Biofuels Association) en de Duitse branchevereniging (MVaK – Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe) benadrukken zij de sleutelrol van biodiesel uit afval naast elektriciteit en waterstof bij het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen in het wegtransport. Op dit moment dragen deze brandstoffen veruit het grootste deel bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen.

Het doel van de NBAA is om de Nederlandse overheid te ondersteunen bij het verduurzamen van het wegtransport. Hierbij gaat het er om dat duurzame grondstoffen worden gebruikt waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. Zo is niet wenselijk dat de verduurzaming van de luchtvaart ten koste gaat van het gebruik van biodiesel uit afval in het wegtransport. Tegelijkertijd levert het Nederland significante extra CO2-reductie op wanneer er meer biodiesel in het zware wegtransport wordt bijgemengd. De boodschap is simpel: zet duurzame grondstoffen in op de plek waar ze de meeste klimaatwinst opleveren.

De NBAA begint haar samenwerking met een duidelijke oproep aan een volgend Kabinet: zet duurzame grondstoffen in op de plek waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. De komende kabinetsperiode wil de samenwerking de Nederlandse overheid helpen om met feiten en cijfers onderbouwd duurzaam mobiliteitsbeleid op te tuigen. Biodiesel uit afval speelt hierbij een sleutelrol. Op dit moment is biodiesel uit afval de meest kosteneffectieve brandstof om het wegtransport te verduurzamen, en draagt het veruit het grootste deel (circa 50%) bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen. Bovendien zit er een enorme potentie in allerlei afvalstromen naast gebruikt frituurvet die op dit moment onbenut blijft. Toch lijken de huidige beleidsvoornemens in de luchtvaart zich vooral op bestaande grondstoffen te richten en daarmee de inzet van biodiesel uit afval in het wegtransport te beperken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.