Ads Top

Inspraak op levensduurverlenging kernreactoren Doel

De Belgische overheid wil de levensduur van de reactoren Doel-1 en Doel-2 van de kerncentrale in Doel verlengen van 2015 tot en met 2025.

Omdat Nederlanders daar niet ver vandaan wonen en dus een belang hebben, kunnen ze volgens het verdrag van Espoo schriftelijk zienswijzen indienen op het milieueffectrapport (MER) voor deze levensduurverlenging. Het MER is in opdracht van de Belgische Federale Overheid gemaakt.

Inspraak is mogelijk tot en met 15 juni 2021. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de mogelijkheid om in te spreken georganiseerd. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.