Ads Top

Holland Solar reageert op onderzoek naar overwinsten in de duurzame energiesector


Door subsidies zouden diverse wind- en zonneparken teveel rendement (overwinst) hebben opgeleverd, zo concludeert Daan Hulshof. Hulshof is promovendus aan de Universiteit van Groningen. Zijn onderzoek naar overwinsten in de duurzame energiesector is echter niet gebaseerd op de huidige situatie, stelt brancheverenigingen Hollar Solar. 'Oplossingen die hij aandraagt om overwinsten te voorkomen zijn volgens Holland Solar te kort door de bocht.'

Over het algemeen zijn duurzame energieprojecten zonder subsidie nog niet rendabel. Al eerder heeft de Rijksoverheid gekeken of de subsidie voor duurzame energieprojecten omlaag kan, door de kostprijs van duurzame energie te verlagen. Een van de mogelijkheden om de kostprijs van duurzame energie te verlagen is door samenwerking tussen partijen te stimuleren. Onder andere hierdoor is de kostprijs de afgelopen jaren significant gedaald. 

Sinds de eeuwwisseling is de kostprijs van zonnepanelen zelfs met 96 procent gedaald. Dit heeft er (mede) voor gezorgd dat de kostprijs waar het PBL mee rekent voor het bepalen van de SDE-subsidie inmiddels zo laag is geworden dat zonnestroomprojecten in sommige gevallen nog steeds niet rendabel zijn. Deze cases, die zich vooral de laatste jaren (2019 en 2020) voordoen, zijn niet in het onderzoek van Hulshoff opgenomen waardoor het onderzoek een vertekend beeld geeft. In 2021 zijn de SDE-basisbedragen dusdanig veel lager dan in 2018, dat te betwijfelen valt of er op dit moment overwinst gemaakt kan worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.