Ads Top

taten Zuid-Holland stemmen in met voorstel Warmteleiding (WarmtelinQ+)

Een meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met het reserveren van middelen ten behoeve van de realisatie van de Warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+).

De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ‘backbone’ van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland en levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in onze provincie.


Aansluiting op een warmtenet is een kostenefficiënte manier om ‘van het gas los’ te gaan. Het sluit ook aan bij de provinciale ambities en beleidsdoelstellingen, zoals men die eerder formuleerde.

Het wordt een open systeem, waarop in de toekomst ook andere bronnen zoals geothermie kunnen worden aangesloten. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal €81 miljoen bij aan de WLQ+, middels een subsidie. Daarnaast is er een provinciale garantie van maximaal €22,5 miljoen ten behoeve van het gehele systeem (WLQ/WLQ+) beschikbaar als subsidie in de vorm van een lening.

De ontwikkeling en realisatie van WLQ+ is in handen van de Gasunie. De provinciale bijdrage is één van de voorwaarden welke Gasunie in staat stelt begin oktober 2021 een voorwaardelijk investeringsbesluit over de WLQ en WLQ+ te nemen. In oktober moet ook duidelijkheid zijn ten aanzien van nog enkele andere voorwaarden. De gedeputeerde heeft beloofd de Staten hier dan over te informeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.