Ads Top

Netbeheerders bezorgd over doorschuiven kosten energietransitie naar de toekomst

Netbeheer Nederland heeft onlangs haar zienswijze ingediend op de ontwerp-methodebesluiten; het voorstel van de ACM waarin staat hoe de tarieven van netbeheerders de komende jaren (van 2022 tot 2026) worden vastgesteld.

De ACM houdt hierin naar het oordeel van de netbeheerders nog onvoldoende rekening met de fors oplopende investeringen die van de netbeheerders verwacht worden in het kader van de energietransitie. Dat kan leiden tot grote financiële uitdagingen voor de ombouw van het energiesysteem.

Daarom roepen de netbeheerders de ACM op om in de elektriciteitstarieven meer rekening te houden met de energietransitie, net zoals dat bij de gastarieven is gedaan. Voormalig hoogleraar Corporate Finance and Governance Cools onderschrijft deze oproep in een onafhankelijke analyse. Tevens betoogt Cools in het rapport dat het gebruikte reguleringskader niet meer van deze tijd is.

Tarieven van regionale netbeheerders zijn nog steeds gebaseerd op een systeem dat ontworpen is voor de situatie van vóór de energietransitie. Kenmerkend daarvoor is dat een deel van de vergoedingen naar de toekomst wordt doorgeschoven. Door de investeringen die nodig zijn voor de verduurzaming van onze economie, stijgen de kosten van de netbeheerders de komende jaren aanzienlijk sneller dan de inkomsten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.