Ads Top

Oproep ACM leidt tot beter inzicht voor consument in prijs laden auto aan laadpaal


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gecontroleerd of laadpasaanbieders op hun websites vooraf inzicht bieden in de prijzen die zij hanteren voor het opladen van auto’s aan een laadpaal. Daarbij waarschuwde de ACM op te zullen treden als de sector consumenten niet beter vooraf zou informeren over de prijs van het opladen van de auto. 

Uit de controle blijkt dat er een duidelijke verbetering is opgetreden sinds de oproep die de ACM vorig najaar aan de sector heeft gedaan om transparant te zijn over de prijs van elektrisch laden. Een deel van de laadpasaanbieders heeft de prijsinformatie verplaatst van hun website naar een app. Daarom heeft de ACM ook deze apps gecontroleerd. Ook hier is de prijsinformatie voorafgaand aan het laden voor consumenten duidelijker geworden. De ACM krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over laden zonder laadpas.

Van de aanschaf van een laadpas tot en met de factuur van de laadsessie moet het duidelijk zijn voor de gebruiker wat de prijs is. Aanbieders van laadpalen en laadpassen waren vaak onvoldoende transparant over de prijs, terwijl ze dat volgens consumentenbeschermingswetgeving  wel moeten zijn. Daarom heeft de ACM deze aanbieders afgelopen najaar opgeroepen om de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen en daarbij aangekondigd dat zij vanaf 1 december 2020 zou gaan controleren of partijen zich aan de regels houden. Uit de inmiddels uitgevoerde controle blijkt dat een groot deel van de laadpasaanbieders op dit moment voldoet. 

De ACM heeft geconstateerd dat een beperkt aantal app-aanbieders nog niet volledig voldoet aan de wetgeving. Zo is niet altijd duidelijk of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is. De ACM heeft deze app-aanbieders opgedragen dit uiterlijk eind juni 2021 aan te passen. Doen zij dit niet, dan kan de ACM overgaan tot een sanctie, zoals een boete of een last onder dwangsom.

De ACM blijft deze sector de komende tijd monitoren en vraagt consumenten een melding te doen bij het loket ACM ConsuWijzer als zij voorafgaand aan het opladen van hun auto niet goed geïnformeerd worden over de prijs die zij gaan betalen.

         

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.