Ads Top

Gecombineerde raadscommissie over ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’

Woensdagavond 23 september vanaf 20.00 uur vindt in de nieuwe raadszaal van het stadhuis in Groningen een openbare gecombineerde raadscommissie over de aardbevingen plaats. Op de agenda staat de mogelijke inbreng van de Stad aan het programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘. Nationaal coördinator Hans Alders is bij de commissie aanwezig om vragen van raadsleden te beantwoorden.

Deze openbare bijeenkomst is een gecombineerde vergadering van alle vijf commissies van de Groningse gemeenteraad. De raadscommissies vergaderen gezamenlijk omdat de reikwijdte van ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘ alle vijf commissies aangaat.

Met het meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘ moeten de gevolgen van de aardbevingen worden aangepakt. Het gaat om het herstel, versterking en veiligheid van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De gemeente Groningen is één van vier clusters die zijn samengesteld uit de twaalf betrokken gemeenten die aan het meerjarenprogramma werken. Met het Rijk is afgesproken dat de gemeente Groningen zelf de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenprogramma ter hand neemt.

De gecombineerde raadscommissie bespreekt onder meer de brief van het B&W over de mogelijke inbreng vanuit de stad Groningen. Het is volgens het college “een aanzet voor het programma voor het gebied stad Groningen”. “Het is nadrukkelijk een concept dat open staat voor aanvulling, aanscherping en wellicht verbetering. Het programma zal zodanig flexibel moeten zijn dat op nieuwe inzichten geanticipeerd en gereageerd kan worden. Alle betrokken partijen realiseren zich dat onder hoge tijdsdruk een programma tot stand moet komen, dat recht doet aan de behoefte en positie van de inwoners, ondernemers en instellingen.”

Tijdens de vergadering geeft eerst het college van burgemeester en wethouders (B&W) een inleiding waarna de raadsleden vragen kunnen stellen. Vervolgens geeft ook nationaal coördinator Alders een inleiding. Daarna kunnen de raadsleden de nationaal coördinator vragen stellen. Tot slot kunnen de raadsleden zeggen wat ze van de collegebrief over de mogelijke inbreng van de Stad aan het programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘ vinden. Officieel heet dat wensen en bedenkingen geven. Het college wil in de commissie met de raad van gedachten wisselen over de mogelijke opgaven in het programma zodat het college eind september zijn inbreng aan de Nationaal Coördinator Groningen kan aanbieden.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.