Ads Top

Lagere uitstoot broeikasgassen in warm 2014

In 2014 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland bijna 5 procent lager dan in 2013. Dankzij het warme weer hebben huishoudens minder aardgas verbruikt voor verwarming. Ook zijn minder motorbrandstoffen verkocht. De hierdoor lagere uitstoot wordt getemperd doordat elektriciteitsbedrijven meer steenkool ingezet hebben en minder aardgas. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot 15 procent lager. Dat meldt CBS.
     
In 2014 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 187 miljard CO2-equivalenten. Dit is bijna 5 procent lager dan een jaar eerder. De uitstoot van koolstofdioxide is de afgelopen 25 jaar niet zo laag geweest. De CO2-uitstoot kwam in 2014 uit op 158 miljard kg. In 2013 was het ruimm 8 miljard kg hoger.Het warme weer was een van de belangrijkste redenen voor de lage CO2-uitstoot. Alle maanden in 2014, op augustus na, waren aan de zachte kant. Het was het warmste jaar sinds 1706. Er is weinig aardgas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren. Het aantal dagen dat gestookt moest worden, uitgedrukt in zogeheten graaddagen, was historisch laag. Dankzij het warme weer is voor ruimteverwarming bijna 6 miljard kg minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder.


Bij energiebedrijven is in 2014 de CO2-uitstoot met ruim 2 miljard kg toegenomen. Dit komt voor het grootste deel doordat er meer steenkool is ingezet en minder aardgas bij de productie van elektriciteit. Steenkool is relatief goedkoop. Steenkool zorgt ook voor een hogere uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen dan aardgas. Vanaf 2010 is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie gedaald van 62 procent (2010) naar 48 procent (2014), het aandeel steenkool nam toe van 19 procent naar 29 procent.


Bij energiebedrijven is in 2014 de CO2-uitstoot met ruim 2 miljard kg toegenomen. Dit komt voor het grootste deel doordat er meer steenkool is ingezet en minder aardgas bij de productie van elektriciteit. Steenkool is relatief goedkoop. Steenkool zorgt ook voor een hogere uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen dan aardgas. Vanaf 2010 is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie gedaald van 62 procent (2010) naar 48 procent (2014), het aandeel steenkool nam toe van 19 procent naar 29 procent.
      Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.