Ads Top

Collectieve inkoop zonnepanelen zet door

De trend van collectieve inkoop van zonnepanelen is in 2015 definitief doorgebroken en de verwachting is dat van 2016 tot 2020 deze coöperaties sterk zullen toenemen. Door een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen kunnen consumenten en bedrijven hoge kortingen bedingen en kunnen leveranciers en installatieteams efficiënter werken. Bij een collectieve inkoop is het zelfs mogelijk om collectief de geproduceerde energie op te slaan. In de toekomst kan de opslag in vele varianten gaan plaatsvinden, denk aan accu's, elektriciteit opslagtanks, of zelfs waterreservoirs. 

De trend komt mede door het wegvallen van subsidies. Consumenten en bedrijven zoeken naar nieuwe kansen om kortingen te verkrijgen. In de markt zien we collectieve inkoop ook gestimuleerd worden door onder andere Gemeente, Provincies of bijvoorbeeld coöperaties via internetplatforms. “Zonnepanelen Parkstad wil de collectieve inkoop van zonnepanelen stimuleren om voor de klant en voor ons voordelen te behalen. Zonnepanelen Parkstad is naast de verkoop van zonnepanelen ook actief in het ontwikkelen van innovatieve zonne-energiepanelen (daksystemen en duurzame opslag). Vooral het innovatief vermogen van het bedrijf om mee te gaan met de laatste ontwikkelingen en deze waar mogelijk zelfs uit te vinden is het streven", aldus Rene Borro (directeur Zonnepanelen Parkstad).

 Ook met dit doel voor ogen is het Loci systeem ontwikkeld door Zonnepanelen Parkstad, Unilin en SEAC. Deze partners zorgen in de keten voor een efficiënte productie en dankzij kostenbesparing en maximale elektriciteit opwekking voor een optimaal rendement van de klant. Het Loci dak kan het beste worden omschreven als een innovatief, hoogrendement, esthetisch spiegeldak van zonnepanelen. Dit innovatieve daksysteem heeft als grote voordeel dat volledige daken snel en efficiënt kunnen worden gerenoveerd, gebouwd of vernieuwd tegen een marktconforme prijs, inclusief “de bonus van” de geïntegreerde Loci zonnepanelen. Vanuit de collectiviteitsgedachte past deze zonnepanelen innovatie het beste thuis bij renovaties van wijken of straten, of bij nieuwbouwprojecten. Collectieven van mensen uit verschillende plaatsen of zonder volledige renovatie kunnen vaak weer hogere kortingen realiseren op "traditionele" zonnepanelen. Een straatcollectief of wijkcollectief is vaak zeer kansrijk en vergroot de samenhang en het sociale karakter. De voordelen zijn hierdoor op meer fronten dan alleen milieubewustzijn.

Zonnepanelen Parkstad heeft de afgelopen jaren honderden klanten geholpen met de verkoop en plaatsing van zonnepanelen. Deze projecten bestaan voornamelijk uit het plaatsen van een aantal panelen op platte of schuine daken van huizen of garages. Ook zijn enkele grote zonnepaneelcentrales met honderden zonnepanelen gebouwd om duurzame elektriciteit op te wekken. “Uit ervaring hebben wij geleerd dat onze klanten ons vooral waarderen om onze kwaliteitsproducten, klantvriendelijkheid, persoonlijke service, continuïteit, innovatief vermogen en de gunstige prijzen. Bij de aanschaf van zonnepanelen zoekt een klant naar een betrouwbare partij die ook in de opvolgende jaren service kan verlenen en meedenkt over nieuwe ontwikkelingen”, aldus Emmanuel Zanetti (lid van het managementteam van Zonnepanelen Parkstad). 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.