Ads Top

Subsidie voor windpark Wieringermeer

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend aan Windpark Wieringermeer. 'De toekenning is een nieuwe en cruciale mijlpaal voor de ontwikkeling van het windpark', stelt Gerard van Oostveen, projectdirecteur namens Nuon voor het windpark. 'Met de toekenning zeggen - na eerder dit jaar de vergunningverleners - nu ook de rekenmeesters van de overheid dat Windpark Wieringermeer een waardevolle investering is in duurzame energie.'

De kostprijs van windstroom ligt momenteel hoger dan die van grijze stroom. De SDE-subsidie vergoedt dit verschil, waardoor windenergie kan concurreren met bijvoorbeeld de opwek van elektriciteit uit kolen of gas.

Begin volgend jaar wordt de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen voor het windpark verwacht. Is die uitspraak positief, dan zijn de vergunningen onherroepelijk en start de aanbesteding van de windmolens. De totale investering voor de ontwikkelaars van het windpark zal ongeveer 500 miljoen bedragen. Bij oplevering is Windpark Wieringermeer een van de grootste windparken op land in Nederland.

Windpark Wieringermeer is een windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder, in de kop van Noord-Holland, gebouwd zal worden.

De huidige windmolens worden opgeschaald en in nette lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon (en vennoten), ECN en Windcollectief Wieringermeer, die onder de naam Windkracht Wieringermeer nauw samenwerken met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.