Ads Top

Voormalige gasfabrieksterreinen in oorspronkelijke staat hersteld

Alliander heeft de bodem van 28 voormalige gasfabriekslocaties gesaneerd. Waar ooit gas werd gewonnen uit steenkool kan nu weer volop worden gewoond, gewerkt en geleefd.

Rond 1900 werden er in Nederland veel gasfabrieken gebouwd. En met de komst van het aardgas in de jaren zestig verdwenen de karakteristieke gashouders weer uit het stedelijk beeld. Wat helaas niet verdween, was de erfenis aan bodemverontreiniging die het gevolg was van de winning van gas uit steenkool.

Bij de verantwoordelijkheid voor de energietoekomst hoort ook de verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen. Samen met het Rijk, de provincies en gemeenten heeft Alliander de bodem op voormalige gasfabriekterreinen gesaneerd. Hierbij kregen wij financiële ondersteuning vanuit het landelijke programma Bodemsanering Voormalige gasterreinen.

Met de betrokken gemeenten, provincies en het ministerie van Infrastructuur & Milieu kozen wij voor een oplossingsgerichte aanpak. Door de soepele samenwerking werd een milieuerfenis van meer dan 100 jaar oud zo snel mogelijk en op de meest milieuverantwoorde en kosteneffectieve manier opgeruimd. Waar ooit gas werd gewonnen uit steenkool, met alle bodemvervuiling van dien, kan nu weer volop worden gewoond, gewerkt en geleefd.

In totaal zijn 28 voormalige gasfabriekslocaties van Alliander in de afgelopen 15 jaar gesaneerd. Veel oude gasfabrieksterreinen zijn geschikt gemaakt voor woningbouw en centrumvoorzieningen. Sommige locaties blijven bij Alliander in gebruik, omdat ze nog steeds een rol vervullen in het huidige gasnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.