Ads Top

Natuurvergunningen voor elektriciteitscentrale in de Eemshaven in orde

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren ongegrond verklaard tegen de in oktober 2014 gewijzigde natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Dat betekent dat de elektriciteitscentrale nu over geldige natuurvergunningen beschikt. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (9 september 2015). De natuurvergunningen zijn verleend door de staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Fryslân en Drenthe. Stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Greenpeace en enkele Duitse gemeenten vonden het onderzoek naar de stikstofneerslag en de kwikuitstoot door de elektriciteitscentrale nog steeds onvoldoende.

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de overheden op basis van nieuw onderzoek de vereiste zekerheid hebben gekregen dat de Natura 2000-gebieden 'Lieftinghsbroek' en 'Drouwenerzand' niet zullen worden aangetast door de toename van de stikstofuitstoot van de elektriciteitscentrale. Zij mochten daarbij rekening houden met de natuurmaatregelen die RWE op grond van de gewijzigde natuurvergunningen moet treffen. Ook uit het nieuwe onderzoek naar de kwikuitstoot hebben de overheden de zekerheid kunnen verkrijgen dat de kwikuitstoot van de elektriciteitscentrale geen nadelige gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Er is al jaren veel te doen over de natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Eerdere natuurvergunningen werden door de Afdeling bestuursrechtspraak in augustus 2011 vernietigd. In juni 2012 verleenden de staatssecretaris en de provinciebesturen nieuwe natuurvergunningen aan RWE waartegen de bezwaarmakers weer in beroep kwamen. De Afdeling bestuursrechtspraak deed in april 2014 een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Daarin verklaarde ze een groot aantal bezwaren ongegrond, maar oordeelde ze wel dat onderzoek moest worden gedaan naar de gevolgen van de elektriciteitscentrale voor de Natura 2000-gebieden 'Lieftinghsbroek' en 'Drouwenerzand'. Ook moesten de staatssecretaris en de provinciebesturen de gevolgen van de kwikuitstoot van de elektriciteitscentrale onderzoeken. De Afdeling bestuursrechtspraak droeg hun op om binnen 26 weken de ontbrekende onderzoeken te doen. In oktober 2014 verbonden de overheden aanvullende voorschriften aan de natuurvergunningen op basis van de nieuwe onderzoeken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.