Ads Top

Atzo Nicolaï benoemd tot commissaris bij Eneco

Atzo Nicolaï (55) is sinds 2011 president van DSM Nederland en bestuursvoorzitter van het DSM Pensioenfonds. Voor hij het bedrijfsleven in ging was Atzo Nicolai politicus. Hij zat van 2002 tot 2007 in de ministerraad. In Balkenende I en II als staatssecretaris Europese Zaken en in Balkenende III (vanaf 2006) als minister Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Tevens bekleedt Atzo Nicolaï een aantal non-executive rollen waaronder voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, commissaris bij Brightlands Chemelot Campus en bij Chemelot Venture Fund, vice-voorzitter van de VNCI en bestuurslid van VNO-NCW. Hij is voorzitter Vogelbescherming Nederland en bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging, De heer Nicolaï studeerde Staats- en Bestuursrecht en Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Door de benoeming van Atzo Nicolaï bestaat de Raad van Commissarissen van Eneco Holding N.V. tijdelijk uit acht leden. Voorzitter van de Raad is Edo van den Assem. De leden zijn: Henk Dijkgraaf, Mirjam Sijmons, Marike van Lier Lels, Klaas de Vries, Marco Keim, Rob Zandbergen en Atzo Nicolaï.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.