Ads Top

Uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof door dieselvoertuigen

In de media is er veel te doen over het verschil tussen de emissieprestaties van voertuigen bij testen in het laboratorium en  in de praktijk.

TNO voert emissiemetingen uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de emissieprestaties van voertuigen in de praktijk vast te stellen. TNO herkent daarbij het beeld van de grote verschillen bij dieselvoertuigen tussen de NOx-uitstoot bij typekeuring en de test in de praktijk.

Op basis van de metingen van de praktijkemissies worden jaarlijks landelijke emissiefactoren vastgesteld. Deze emissiefactoren worden gebruikt om te rekenen aan de luchtkwaliteit en om de effectiviteit van maatregelen te berekenen. De emissiefactoren zijn altijd gebaseerd op de gemeten praktijkemissies, en niet op emissies volgens typekeuring.

In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met de Rijksdienst Wegverkeer werkt TNO al een aantal jaren aan wetgeving voor praktijkemissies in Brussel, de zogenoemde Real Driving Emissions (RDE).

In het rapport “Uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof door dieselvoertuigen” geven we een samenvatting van vier rapporten. Het schetst de laatste inzichten op het gebied van vervuilende uitlaatgassen.

Eerst geeft het rapport een beknopte uitleg over de uitlaatgasemissies van wegvoertuigen, hoe deze kunnen worden gecontroleerd en hoe deze worden gemeten. Vervolgens behandelt en vergelijkt het de praktijkemissieprestaties van achtereenvolgens zware vrachtwagens, bussen en distributietrucks, en personen- en bestelauto’s en gaat het kort in op de uitstoot van fijnstof in de praktijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.