Ads Top

Groningen spreekt geen voorkeur uit voor windpark N33

De provincie Groningen heeft besloten geen voorkeur uit te spreken voor een locatie van windmolens rond de N33. Het Rijk heeft de provincie onlangs gevraagd aan te geven welke variant van Windpark N33 de voorkeur heeft. De provincie wilde meer tijd om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen. Deze ruimte werd door minister Henk Kamp niet geboden.

"Wij hebben er herhaaldelijk bij minister Kamp op aangedrongen meer tijd te willen om met het gebied tot een meer gedragen variant te komen", aldus gedeputeerde Nienke Homan. "Helaas heeft de minister ons deze ruimte niet gegeven. In mijn gesprekken met de gemeenten en omwonenden merk ik dat er voor geen enkele variant volledige consensus bestaat. Daarom hebben wij  dan ook besloten om de keuze aan de minister te laten."

Windpark N33 is een project van meer dan 100 megawatt (MW). Daarmee is het Rijk bevoegd gezag voor de bouw van dit windpark. Dit betekent concreet dat het project volledig in handen is van het Rijk. Ook de uiteindelijke keuze van de locatie van de turbines is een besluit van het Rijk. De provincie wil ook graag windparken realiseren, maar wil dat doen in goede samenwerking en afstemming met de betrokken gemeenten en de omgeving. Omdat dit voor Windpark N33 niet het geval is, maakt het provinciebestuur geen keuze voor een locatie van de windturbines.

De provincie geeft aan zich wel te willen houden aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk over het realiseren van de taakstelling voor wind op land. Het Rijk wil 6.000 MW windenergie plaatsen in 2020. Om dit doel te bereiken heeft het Rijk afspraken gemaakt met alle provincies. Groningen heeft met het Rijk afgesproken 855,5 MW te realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.