Ads Top

Offshore windenergie komt in stroomversnelling

In Europa is sprake van een duidelijke toename van de bouw van offshore windparken, met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland als koplopers. ABN AMRO verwacht dat Nederland een inhaalslag zal maken met de bouw van windparken op zee. Dit concludeert zij in het rapport ‘Offshore wind in een stroomversnelling’, dat vandaag is gepubliceerd. ABN AMRO denkt dat in 2030 8% van de Europese stroom wordt opgewekt door offshore windparken. De Nederlandse offshore industrie lijkt zich gemakkelijk aan te passen aan de verschuiving van de focus naar meer duurzame energie. De opgebouwde kennis in de offshore olie- en gassector over diepzeeboringen en het aanleggen van platforms op zee zorgt voor een voorsprong in de ontwikkeling van diensten voor plaatsing en onderhoud van windturbines op zee. Hierdoor neemt de betekenis van de offshore windsector in Nederland toe.

In de komende vijf jaar zal Nederland in totaal 3.500 MW aan te bouwen windparken aanbesteden. Hiermee zal zij haar offshore windvermogen uitbreiden van 228 MW naar 4.500 MW: bijna 20 keer zo veel. Bij nieuwe tenders is volgens ABN AMRO een nieuwe trend zichtbaar. Zo wordt in de offshore windindustrie steeds vaker op tenders ingeschreven door een consortium van verschillende aannemers met elk hun eigen deelcontract. Hierdoor is het mogelijk het risico per partij te verlagen, kennis en ervaring te delen en kosten te besparen, zodat offshore windenergie nog efficiënter en goedkoper wordt. De industrie en de overheid zetten uiteindelijk in op een kostenverlaging van ongeveer 40%.

Voor het realiseren van de Europese milieudoelstellingen is het noodzakelijk te blijven investeren in hernieuwbare energie om het aandeel fossiele brandstoffen in de energiemix te verminderen. “Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 uitsluitend duurzame energie op te wekken. Dit vereist een grote energietransitie. De ambitie fossiele brandstoffen langzaam maar zeker uit te faseren voor het opwekken van energie gaat een nieuw tijdperk in”, zegt Hans van Cleef, Senior Sector Econoom Energie van ABN AMRO. “De verwachtingen over de klimaattop in Parijs zijn dan ook hooggespannen. Er is hoop dat nu echt concrete afspraken kunnen worden gemaakt om wereldwijd het gebruik van fossiele brandstoffen verder terug te dringen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.