Ads Top

Nederlands voorstel voor klimaat omarmd door EU

Op voorspraak van Nederland koerst de Europese Unie bij klimaatonderhandelingen voor en tijdens de VN-klimaattop in Parijs (30 nov. - 11 dec.) aan op een lange termijnvisie gericht op mondiale klimaatneutraliteit en klimaatweerbaarheid in de tweede helft van deze eeuw. Dit is de uitkomst van de Milieuraad van de EU die vandaag de inzet van de gezamenlijke EU-onderhandelaars de komende tijd vaststelde. 'Het is goed dat de EU het ambitieuze Nederlandse voorstel heeft overgenomen. Daarmee zetten we een belangrijke volgende stap naar een robuust klimaatakkoord in december.' zegt staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur & Milieu).

Nederland zet in op een breed gedragen klimaatakkoord. 'Alle partijen moeten meedoen; niet alleen de 194 landen maar ook het bedrijfsleven, NGO's, steden & regio's en geloofsgemeenschappen.' Het akkoord moet flexibel zijn. Dat kan door een evaluatie iedere 5 jaar, waarbij partijen hun ambities kunnen bevestigen of naar boven bijstellen, als technische of economische ontwikkelingen dat mogelijk maken.

'De kern van de EU-inzet voor het klimaatakkoord is een reductie van tenminste 40% in 2030, met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale wereld om klimaatverandering tot maximaal 2 graden te beperken.' zegt Mansveld.

Tenslotte vindt Nederland het van belang dat de wijze waarop alle landen hun afspraken nakomen transparant is, zodat de voortgang goed gemonitord kan worden. 


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.