Ads Top

Deltares, TNO en de Universiteit Utrecht bundelen krachten in milieulab

Dinsdag openden Deltares, TNO en de Universiteit Utrecht 'Utrecht Castel', hun gemeenschappelijke milieulaboratorium op het Utrecht Science Park. Hiermee tillen zij hun samenwerking naar een hoger plan en dragen zo verder bij aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten op het gebied van  aardwetenschappen, milieu  en leefomgeving.

De onderzoeksvelden lucht, water, bodem en diepe ondergrond van de drie partijen sluiten zo goed op elkaar aan dat intensieve samenwerking vanzelfsprekend is. Het resultaat is het Centre for Aligned STudies for Environment and Life, kortweg Castel. Hier komen fundamenteel en toegepast onderzoek, experimenten en rekenmodellen, kennis en apparatuur samen.  Naast experimenten doet Utrecht Castel chemische analyses en ontwikkelt het sensortechnologie. De kennis die in Utrecht Castel aanwezig is en komt, is veelal direct toepasbaar voor publieke en private partijen om onze leefomgeving veilig en schoon te houden.

Door nog meer  de samenhang voor vraagstukken rond bodem, diepe ondergrond, water en lucht te benadrukken en in onderling verband te onderzoeken, ontstaan nieuwe bruikbare inzichten. Het laboratorium richt zich op onderzoek rond de onderling verbonden en samenhangende onderwerpen leefomgeving en gezondheid, milieuverontreiniging, klimaatverandering, ‘bouwen met de natuur’ en natuurlijke bronnen en hergebruik.

Het milieulab, waar specialisten werken van de drie partijen, faciliteert het onderzoek naar ontwikkelingen rond klimaatverandering en milieu die essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving. Op basis hiervan kunnen overheden en het bedrijfsleven de juiste beslissingen en maatregelen nemen om onze leefomgeving veilig en schoon te houden.

Utrecht Castel is meer dan onderzoeksfaciliteit. Het is een samenwerkingsverband gericht op innovatie dat open staat voor andere partners en blijvend op zoek is naar samenwerking met andere kennispartijen, bedrijven en overheden.

De Universiteit Utrecht doet fundamenteel onderzoek naar de aarde, van aardkern tot aardoppervlak en het menselijk gebruik. Deltares beschikt over systeemkennis van bodem en diepe ondergrond en water van rivier tot kust. TNO brengt vooral kennis in over het meten, monitoren en modelleren van stoffen in de lucht en water en de risicobeoordeling van blootstelling aan stoffen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.