Ads Top

Partijen Hellendoorn positief over initiatiefvoorstel Energiebesparing van GroenLinks

In het Hellendoornse coalitieakkoord is afgesproken dat het gemeentelijke energieverbruik vóór 2018 met minimaal 15 procent moet worden verminderd.

Tijdens de inhoudelijke behandeling bleek dat het werk van de GroenLinks-fractie ook bij andere partijen de ogen heeft geopend. Zo merkte Frans Runneboom van BurgerBelang op dat het toch schokkend was om te constateren dat in veel relatief nieuwe gebouwen nog zoveel winst valt te behalen op energiebesparende maatregelen.

Wat ook een eye-opener bleek, was de door GroenLinks gedane constatering dat het Ravijn meer elektriciteit verbruikt dan alle openbare verlichting in de gemeente Hellendoorn bij elkaar. Hierop gaf Dennis op den Dries aan dat er ook in het Ravijn nog vele mogelijkheden voor energiebesparing zijn, en dat ideeën hiervoor tijdens een werkbezoek van o.a. de fractie van GroenLinks door medewerkers zelf zijn aangedragen.

Concreet stelt GroenLinks twee zaken voor. Ten eerste om als nieuw beleid uit te spreken dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar altijd uit te voeren. Over hoe dat gefinancierd kan worden heeft de fractie in de bij het voorstel behorende nota oplossingen aangedragen.

Ten tweede wil de fractie van GroenLinks graag een revolverend energiefonds instellen, waaruit energiebesparende maatregelen kunnen worden bekostigd. Het geld dat deze maatregelen oplevert, vloeit weer terug in het fonds, zodat het geld steeds weer opnieuw gebruikt kan worden.

Het voorstel zal nu door het college worden besproken. Hierna zal GroenLinks samen met de gemeenteraad een vervolg geven aan dit traject.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.