Ads Top

Provincie steunt unieke proef met energieopslag in Odoorn

Het college van gedeputeerde staten stelt provinciale staten voor om een Drentse Green Deal met landbouwbedrijf De Jong in Odoorn af te sluiten. Het college wil 210.150 euro beschikbaar stellen voor een onderzoek naar het rendabel maken van een opslagsysteem voor zonne-energie. Zo kan het bedrijf de capaciteit van haar zonnepanelen optimaal benutten.

Landbouwbedrijf De Jong in Odoorn wekt zonne-energie op en gebruikt dit voor de koeling van  landbouwproducten. Wanneer er overcapaciteit is, worden de panelen automatisch uitgeschakeld. Om toch de volledige capaciteit van de zonnepanelen te benutten gaat De Jong samen met Jules Energy en Herbo Groenleven de mogelijkheden onderzoeken hoe zonnepanelen in combinatie met een opslagsysteem, de landbouw op een rendabele manier kan verduurzamen.
Als de proef succesvol blijkt, is een verdere uitrol in de regio en daarbuiten heel goed mogelijk. Het stimuleert investeringen in zonnepanelen wat bijdraagt aan de provinciale doelstelling om 25 MWp te produceren op circa 100 bedrijven.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Verduurzaming van bedrijven is essentieel voor het slagen van de energietransitie van Drenthe. Bedrijven met een gebruik tussen 100kW en 5MW, waaronder veel agrarische bedrijven, zijn namelijk verantwoordelijk voor 35%-40% van de energieconsumptie. Tevens vraagt het Europese landbouwbeleid meer aandacht voor duurzaamheid binnen de bedrijven. Met het financieel ondersteunen van deze proef hopen we een flinke stap voorwaarts te kunnen zetten.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.