Ads Top

Overeenkomst grensoverschrijdende milieusamenwerking uitgebreid

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is uitgebreid. Nieuwe thema’s waarop wordt samengewerkt zijn (hernieuwbare) energie en klimaatbescherming. De bestuurders van de deelnemende partners hebben dit vastgelegd in een nieuwe Gemeenschappelijke Verklaring die vandaag op het provinciehuis van Overijssel in Zwolle is ondertekend.
De Duitse deelstaat en Nederlandse provincies werken al geruime tijd (sinds 1992) samen op gebied van milieu. Samenwerking op het gebied van de verbetering van de luchtkwaliteit is een belangrijk onderwerp. Recent is samengewerkt aan de uitwisseling van informatie uit de risicokaart. Hierdoor zijn overheden aan weerskanten van de grens beter voorbereid op mogelijke ongevallen met gevaarlijke stoffen, en kunnen ze hiermee rekening houden bij de inrichting van bijvoorbeeld woonwijken en bedrijventerreinen.
Verder heeft de samenwerking ertoe geleid, dat er door Duitsland en Nederland duidelijke afspraken zijn gemaakt over het tijdig betrekken bij grensoverschrijdende milieu-effect rapportages (MER).  Dit betekent dat overheden en inwoners worden betrokken bij projecten en plannen met mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen, ook als ze aan de andere kant van de grens wonen. 
Energie- en klimaatvraagstukken beperken zich vaak niet tot één land, en vormen daarmee interessante beleidsterreinen voor internationale samenwerking. Zo bestaat er veel interesse voor het Energiefonds van de provincie Overijssel. Het fonds draagt bij het aanboren van nieuwe energievormen en moet bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van (oude) fossiele brandstoffen. Ook bij de andere deelnemers bestaan interessante financieringsmogelijkheden. Door de samenwerking kunnen de partners van elkaar’s ervaringen leren.
Een ander thema waarop samenwerking mogelijk is, is het de aanpassing van het stroomgebied van de Rijn op de klimaatverandering. Door deze klimaatverandering krijgt de rivier hogere pieken in de wateraanvoer te verwerken. Zowel in Nederland als in Duitsland worden projecten uitgevoerd om het stroomgebied van de Rijn en de Maas (o.a. Grens- en Zandmaas projecten in Limburg) hierop in te richten.
De internationale samenwerking is ontstaan met het doel om van elkaar te kunnen leren, inzicht te krijgen in elkaars regelgeving en handelen, grensoverschrijdende knelpunten te voorkomen en elkaar te informeren over belangrijke milieuontwikkelingen.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.